Dịch vụ hạ tầng CNTT

 

⦁ Là đối tác của hãng cung cấp simcard hàng đầu thế giới để cung cấp các sản phẩm simcard và giải pháp trên sim cho doanh nghiệp viễn thông Việt Nam: sim vật lý, esim
⦁ Chuyển giao công nghệ đồng bộ: thiết kế Giải pháp, khảo sát, thiết kế mạng/tần số, tối ưu hóa, lắp đặt thi công, bảo dưỡng sửa chữa, bảo hành đồng bộ.
⦁ Hợp tác với các đối tác nước ngoài để cung cấp và phát triển các giải pháp và dịch vụ giá trị gia tăng cho các nhà khai thác mạng viễn thông di động Việt Nam
⦁ Cung cấp nền tảng công nghệ giúp Giám sát sự kiện an toàn thông tin của doanh nghiệp
⦁ Đón đầu xu thế công nghệ mới như Trí tuệ nhân tạo AI, Trợ lý ảo, …