Dịch vụ tư vấn CNTT

Dịch vụ tư vấn CNTT

Các câu hỏi đặt ra

 • Làm thế nào để biết liệu khoản đầu tư CNTT có mang lại lợi ích phù hợp cho doanh nghiệp hay không?
 • Doanh nghiệp có thể đảm bảo sự liên kết giữa CNTT và chiến lược kinh doanh như thế nào?
 • Làm thế nào để triển khai các hệ thống CNTT đúng hạn và phù hợp với ngân sách đặt ra?
 • Làm thế nào để giảm tổng chi phí tuân thủ và quản lý rủi ro?
 • Làm thế nào để đảm bảo các dự án CNTT của doanh nghiệp được thực hiện suôn sẻ?
 • Làm thế nào để đánh giá liệu việc thuê ngoài hoặc sử dụng các nguồn lực từ nước ngoài là lựa chọn phù hợp với doanh nghiệp?
 • Doanh nghiệp có thể cắt giảm chi phí ở mảng nào mà không làm tổn hại đến việc kinh doanh?
 • Làm thế nào để nâng cao mức độ phục vụ của CNTT?
 • Làm thế nào để khiến nhân viên chấp nhận, vận hành và duy trì sự thay đổi quy trình và hành vi theo hệ thống mới?

Giải pháp của chúng tôi: Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của chúng tôi có thể hỗ trợ quý công ty với các dịch vụ CNTT sau đây:

 • Các giải pháp và dịch vụ của chúng tôi luôn bám sát việc nâng cao các thông lệ thực hành tốt nhất trong ngành
 • Chúng tôi đã thành lập các nhóm chuyên gia đặc trách theo chuyên ngành như dịch vụ tài chính, sản xuất, phân phối và bán lẻ, dầu khí, v.v…
 • Chuyển đổi CNTT: Xây dựng chính sách và chuẩn mực và quản lý giao diện giữa kinh doanh và CNTT để quản lý rủi ro công nghệ trong quá trình chuyển biến kinh doanh. Dịch vụ chuyển đổi CNTT của chúng tôi bao gồm:
  • Chiến lược CNTT: Chúng tôi hỗ trợ hoặc soát xét một chiến lược công nghệ và các kế hoạch CNTT phục vụ hoạt động để hỗ trợ chiến lược kinh doanh trong quá trình thay đổi quan trọng mang tính chuyển biến.
  • Quản trị CNTT: Chuyên gia tư vấn công nghệ của chúng tôi tư vấn cho khách hàng về việc soát xét các cấu trúc quản trị CNTT hiện hữu hoặc phát triển và triển khai các cấu trúc quản trị và các thông lệ mới qua việc tham khảo các tiêu chuẩn như CoBIT và ISO27001.
  • Cơ cấu tổ chức và các quy trình CNTT: Chúng tôi giúp khách hàng thiết kế cơ cấu tổ chức, quy trình, vai trò, văn hóa, hiệu quả hoạt động, các năng lực và kỹ năng của bộ phận CNTT và các chiến lược hỗ trợ nhằm đảm bảo bộ phận CNTT phục vụ ở mức độ phù hợp cho doanh nghiệp.
  • Quản lý đầu tư CNTT: Chúng tôi hỗ trợ khách hàng soát xét và quản lý danh mục đầu tư CNTT, bao gồm cả chi phí, lợi nhuận, quy trình theo dõi thực hiện các lợi ích và đảm bảo kiểm soát và quản lý hợp lý các khoản chi tiêu cho CNTT.
  • Danh mục, chương trình và quản lý dự án CNTT: Các doanh nghiệp ngày nay thường có những dự án và chương trình thay đổi và nâng cấp được vận hành song song. Chúng tôi có thể giúp quý công ty lập và đưa vào áp dụng các quy trình cần thiết về danh mục đầu tư, chương trình và quản lý dự án. Điều này đảm bảo các thay đổi được lập kế hoạch và phối hợp tốt, đặc biệt là phối hợp về cách thức truyền thông về những thay đổi đó và công bố cho người sử dụng trong kinh doanh.
 • Lợi ích mang đến cho quý khách hàng
  • Cải thiện chiến lược CNTT mà những chiến lược này đều được liên kết với chiến lược kinh doanh
  • Tối ưu hóa giải pháp CNTT, tăng thêm giá trị cho doanh nghiệp
  • Nâng cao hiệu quả
  • Một danh mục các sáng kiến CNTT được quản lý tốt
  • Giảm các hệ thống CNTT vận hành quá mức hoặc không sử dụng
  • Tăng sự ổn định và cải thiện mức độ phục vụ
  • Kịp thời thực hiện các lợi ích kinh doanh
  • Giảm chi phí tuân thủ và quản lý rủi ro