Tài chính/Ngân hàng

 

Phân phối sản phẩm, giải pháp thẻ cho ngân hàng trong nước như thẻ chip ngân hàng, visual card, các giải pháp chuyển đổi, cá thể hóa, quản lý Thẻ ngân hàng, Internet Banking, Mobile Banking.
⦁ Phân phối sản phẩm, giải pháp thiết bị phần cứng như server, thiết bị mạng, thiết bị lưu trữ của các hãng Dell, HP, IBM, Cisco, Juniper ….
⦁ Cung cấp các dịch vụ công nghệ đa nền tảng và phát triển ứng dụng từ nhiều nhà cung cấp khác nhau dựa trên các công nghệ chuyển đổi số mới nhất như Big Data, IoT, AI và Blockchain cho doanh nghiệp.
⦁ Cung cấp dịch vụ an toàn thông tin ( ATTT) của ICT VN, các tổ chức và doanh nghiệp có cơ hội làm việc cùng những chuyên gia ATTT hàng đầu, giàu kinh nghiệm và đạt nhiều chứng chỉ chuyên môn theo tiêu chuẩn quốc tế. Các dịch vụ, giải pháp và mô hình ATTT của ICT VN bao gồm mạng lưới trung tâm giám sát và vận hành ATTT (SOC) theo tiêu chuẩn CREST UK giúp tăng khả năng giám sát và phát hiện nhanh các mối đe dọa trong hệ thống của các doanh nghiệp và tổ chức, cùng với dịch vụ chuyên gia ATTT giúp kiểm tra khả năng bảo mật của hệ thống CNTT doanh nghiệp.
⦁ Nền tảng trợ lý ảo Tiếng Việt: Ứng dụng các công nghệ xử lý hội thoại, giọng nói tiếng Việt, giúp doanh nghiệp xây dựng hệ thống tổng đài tự động qua callbot và chatbot, giúp doanh nghiệp chuyển đổi số mạnh mẽ và tối ưu nguồn lực chăm sóc khách hàng