Công ty Cổ Phần Công nghệ ICT Việt Nam (ICT VN) được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2019. Ngay từ khi thành lập, Công ty đã định hướng tập trung phát triển vào lĩnh vực Tư vấn Đầu tư Công nghệ Thông tin, Ứng dụng Công nghệ Thông tin cho lĩnh vực Ngân hàng số, Dịch vụ Công nghệ cao, Điện tử Viễn thông

Cùng với việc đầu tư phát triển đúng hướng về thị trường, sản phẩm; luôn đổi mới công nghệ; tập trung phát triển nguồn nhân lực; nâng cao năng lực và chất lượng sản phẩm dịch vụ, đã giúp cho Công ty ICT Việt Nam có một vị thế và tiềm lực vững chắc trên thị trường và khẳng định niềm tin đối với khách hàng và đối tác trong các lĩnh vực mà Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh.
Sự phát triển mạnh mẽ của ICT VN đạt được là nhờ vào chất lượng sản phẩm và dịch vụ cung cấp cho khách hàng. ICT VN luôn coi trọng công tác quản lý doanh nghiệp hướng tới lợi ích của khách hàng, luôn đặt mục tiêu đáp ứng các yêu cầu của khách hàng một cách hiệu quả nhất và nhanh chóng nhất.
Yếu tố quan trọng dẫn đến thành công trong kinh doanh của ICT VN là sự chủ động hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước giúp công ty nắm bắt được các công nghệ mới, đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng.

Tổng quan công ty

Công ty Cổ phần Công nghệ ICT Việt Nam là đơn vị triển khai hỗ trợ các Tổ chức, cá nhân về nghiệp vụ đầu tư ứng dụng CNTT theo các chức năng, nhiệm vụ chính sau đây:

  1. Hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư; hướng dẫn, tư vấn trong từng giai đoạn của dự án đầu tư ứng dụng và phát triển CNTT;
  2. Tư vấn trong các giai đoạn của quá trình đầu tư ứng dụng, phát triển CNTT và hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư ứng dụng CNTT; Tư vấn lập dự toán chi phí, lập định mức, đơn giá, xác định giá trị các sản phẩm, dịch vụ CNTT, quản lý dự án đầu tư ứng dụng và phát triển CNTT;
  3. Hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế trong việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đầu tư ứng dụng và phát triển CNTT;
  4. Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ phục vụ quá trình ứng dụng và phát triển CNTT;

Ban Lãnh đạo Công ty

⦁ Hội đồng quản trị: 03 người
Ông Vũ Thành Trung, Chủ tịch Hội đồng quản trị
⦁ Ban kiểm soát: 02 người
Ông Vũ Thảo Nguyên – TS Kinh tế, Trưởng Ban kiểm soát
⦁ Ban Giám đốc: 03 người
Ông Phan Đức Tuân, Giám đốc Công ty

 

 

 

NGUỒN LỰC CỦA CÔNG TY

Đội ngũ cán bộ

⦁ Sau đại học : 85%

⦁ Công nhân lành nghề và phục vụ: 5%

⦁ Kỹ sư kỹ thuật và cử nhân kinh tế: 85%

Tiềm lực về tài chính

ICT VN có một tiềm lực tài chính vững chắc; Doanh thu liên tục tăng trưởng; với tỉ suất lợi nhuận năm đạt mức tốt.
⦁ Vốn điều lệ: 10 tỷ VNĐ
Tình hình tài chính của Công ty luôn trong sạch, lành mạnh, hàng năm Công ty đều thực hiện đầy đủ và nghiêm túc nghĩa vụ nộp các loại thuế cho Ngân sách Nhà nước.

Cơ sở hạ tầng và tài nguyên

⦁ Máy móc và trang thiết bị phục vụ kinh doanh, nghiên cứu và làm việc.
⦁ Trang thiết bị vận tải

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

⦁ Mọi thành viên đều có chung niềm tự hào
⦁ Mọi thành viên đều có chung quan niệm về lòng tự trọng, thương hiệu cá nhân
⦁ Mọi thành viên đều có chung ý thức về sự hợp tác

Hình ảnh công ty

LỊCH SỬ & SỰ KIỆN

   ⦁ Nhận Giấy ĐKKD và chính thức hoạt động ngày 28/6/2019.
   ⦁ Ký hợp đồng Tư vấn Lập đề cương và dự toán chi tiết Dự án Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu bưu gửi tập trung cho Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện.
   ⦁ Ký hợp đồng Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Xây dựng Bệnh án điện tử hướng tới mô hình Bệnh viện thông minh giai đoạn 2019 – 2022” của Bệnh viện Mắt Trung ương.
   ⦁ Ký hợp đồng Tư vấn thẩm tra TKTC và dự toán dự án: “Hiện đại hoá, nâng cao năng lực giám sát tài nguyên rừng tỉnh Quảng Nam”
   ⦁ Ký hợp đồng Tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết dự án: “Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2019-2020 định hướng đến năm 2030” Đợt 2, 2019.
   ⦁ Ký hợp đồng Tư vấn lập Đề cương và dự toán chi tiết thuộc nhiệm vụ: “Mua sắm hệ thống thông tin phục vụ công tác đào tạo” cho Trường Chính trị tỉnh Yên Bái.
   ⦁ Ký hợp đồng Tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết Dự án Xây dựng phần mềm truyền nhận dữ liệu tờ khai hải quan giấy giữa Hệ thống thông tin của Tổng công ty EMS và Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của Cơ quan Hải quan cho Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện.
   ⦁ Ký hợp đồng Tư vấn giám sát thi công thuộc dự án: Xây dựng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quản lý OCOP: Phần mềm quản lý sản phẩm, mã vạch thuộc Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2019-2020 định hướng đến năm 2030” (Dự án có hệ thống bản đồ số sản phẩm GIS tích hợp trên website OCOP) cho sở Thông tin và truyền thông tỉnh Yên Bái.
   ⦁ Ký hợp đồng Tư vấn giám sát dự án: “Nâng cấp phần mềm quản lý văn bản và điều hành của tỉnh theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và Thông tư số 02/2019/TT-BNC” với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên.
   ⦁ Ký hợp đồng Tư vấn giám sát thi công dự án: Xây dựng giải pháp An toàn thông tin các hệ thống công nghệ thông tin tỉnh Thái Nguyên với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên.
   ⦁ Ký hợp đồng Tư vấn giám sát dự án: Chuẩn hóa, tạo lập, chuyển đổi cơ sở dữ liệu với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên.
   ⦁ Ký hợp đồng Tư vấn giám sát thi công thuộc đề cương và dự toán chi tiết: Xây dựng Hệ thống Thông tin dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh Thái Nguyên với Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên.
   ⦁ Ký hợp đồng Thuê tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết các hoạt động “Nâng cấp, chỉnh sửa, kiểm thử chức năng Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia” với Trung tâm đấu thầu qua mạng quốc gia.
   ⦁ Ký hợp đồng Tư vấn lập kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Triển khai hệ thống Hội nghị giao ban điện tử đa phương tiện tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021 – 2025” với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái.
   ⦁ Ký hợp đồng Tư vấn lập Thiết kế chi tiết và dự toán hạng mục “Bổ sung hệ thống giám sát sản xuất chương trình” thuộc dự án “Nâng cấp trang thiết bị sản xuất chương trình cho Truyền hình Quốc hội Việt Nam” với Truyền hình quốc hội Việt Nam.
   ⦁ Ký hợp đồng Tư vấn khảo sát, lập báo cáo Kinh tế – Kỹ thuật: Dự án “Trang bị máy chủ hệ thống cơ sở dữ liệu tại Data center” với Tổng Công ty chuyển phát nhanh Bưu điện – CTCP.
   ⦁ Ký hợp đồng Tư vấn lập Đề cương và dự toán chi tiết nhiệm vụ “Xây dựng chức năng mới cho Hệ thống quản lý thi sát hạch Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu” với Trung tâm hỗ trợ đấu thầu.
   ⦁ Ký hợp đồng Tư vấn lập Đề cương và dự toán chi tiết cho nhiệm vụ “Đầu tư hạ tầng mạng, thiết bị tường lửa phục vụ án toàn thông tin cho Trung tâm tích hợp dữ liệu” với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình.
   ⦁ Ký hợp đồng Tư vấn lập Đề cương và dự toán chi tiết cho nhiệm vụ “Đầu tư trang thiết bị, hệ thống cân bằng tải, bảo mật các ứng dựng của Trung tâm Tích hợp dữ liệu” với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình.
   ⦁ Ký hợp đồng Tư vấn lập Đề cương và dự toán chi tiết hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin “Xây dựng phần mềm quản lý đào tạo, bồi dưỡng tại trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc” với Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc.
   ⦁ Ký hợp đồng Tư vấn khảo sát và lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật dự án: “Phòng họp số, phòng họp không giấy tờ tại quận Lê Chân” với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Lê Chân.
   ⦁ Ký hợp đồng Tư vấn lập Đề cương và dự toán chi tiết nhiệm vụ “Nâng cấp hệ thống xuất bản sách điện tử” với Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật.
   ⦁ Ký hợp đồng Tư vấn lập Đề cương và dự toán chi tiết nhiệm vụ “Trung tâm cơ sở dữ liệu quốc gia về sách lý luận chính trị” với Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật.
   ⦁ Ký hợp đồng Tư vấn Lập đề cương và dự toán chi tiết nhiệm vụ Xây dựng kho cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị.
   ⦁ Ký hợp đồng Tư vấn Lập Đề cương và dự toán chi tiết nhiệm vụ Mua sắm, bổ sung nâng cấp trang thiết bị và phần mềm phục vụ công tác chuyển đổi số tại Bệnh viện Quân y 354 năm 2022 với Bệnh viện Quân y 354.
   ⦁ Ký hợp đồng Kiểm thử vận hành thử phần mềm dự án VSEC PROJECT MANAGEMENT với Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam.
   ⦁ Ký hợp đồng Kiểm thử phần mềm nội bộ dự án Xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam.
   ⦁ Ký hợp đồng Tư vấn giám sát thi công Dự án đầu tư Hoàn thiện Trung tâm tích hợp dữ liệu và đảm bảo an toàn thông tin tỉnh Hưng Yên với Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Hưng Yên.
   ⦁ Ký hợp đồng Hợp tác và phân phối độc quyền các sản phầm của hãng Entrust DataCard của Mỹ về sản phẩm dịch vụ an ninh mạng
   ⦁ Ký hợp đồng đại lý với Viettel Không gian mạng về dịch vụ giám sát thông tin trên KGM (Reputa)
   ⦁ Ký hợp đồng nhà phân phối với hãng WatchData về triển khai cung cấp simcard cho mạng DigiLife, Mobifone